Alarm EU

Kleur

Type waarschuwing

Groen

Geen bijzonderheden:

Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het

uitgeven van een waarschuwing.

Geel

Wees alert:

Deze waarschuwing verschijnt op zijn

vroegst 48 uur voordat het weerverschijnsel met een

zekerheid van minstens 60 procent kan optreden.

Oranje

Wees voorbereid:

Deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 24 uur

voordat het weerverschijnsel met een zekerheid van

minstens 60 procent kan optreden.

Rood

Onderneem actie:

Het weeralarm wordt uitgegeven bij een mogelijk grote

impact van het weer op de samenleving en verschijnt

op zijn vroegst 12 uur voordat het weerfenomeen kan

optreden. Code rood kan ook uitgegeven worden als er

een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de

veiligheidsrisico’s groot zijn.