Welke waarschuwing kunt u volgen:

MeteoGroup
Informatie waarschuwingen MeteoGroup
Op de kaart staan de waarschuwingen voor extreem weer en andere nuttige weersinformatie voor Nederland. De kleuren laten zien op welke plaatsen of in welke gebieden in Nederland extreem weer, zoals storm, zware neerslag, onweer of ijzel te verwachten is. Bovendien wordt op een overzichtelijke manier duidelijk waar met extreme temperaturen of gladheid in Nederland rekening gehouden dient te worden.
KNMI
Informatie waarschuwingen KNMI
Het KNMI waarschuwt als het weer een risico is, om bij te dragen aan een veilig en bereikbaar Nederland. Door tijdig te waarschuwen kunnen mensen zich voorbereiden op gevaarlijk weer waardoor de kans op schade en letsel beperkt wordt. De impact van gevaarlijk weer is het uitgangspunt voor de waarschuwingen van het KNMI. Welke gevolgen heeft het weer op de weg, op het water en in de straat. Met algemene adviezen bij de waarschuwingen wil het KNMI de impact van gevaarlijk weer beperken.
Gezondheid
Informatie waarschuwingen Gezondheid
Het bovenstaande pollenkaartje is ontwikkeld in samenwerking met Pollennieuws, Buienradar en het Elkerliek ziekenhuis. Het kaartje geeft een indicatie van de actuele pollendruk en die van de komende  uren. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachtte regionale weersomstandigheden, zoals o.a. temperatuur, luchtvochtigheid en neerslag.
Milieu
Informatie waarschuwingen Milieu
Bosbranden ontstaan niet alleen door droogte maar ook de blikseminslagen. In grote delen van de Verenigde Staten en Australië is dat zelfs een van de belangrijkste oorzaken van bosbranden. Voor het opsporen van bosbranden maken de Amerikanen gebruik van beelden van de Terra-satelliet. Het Duitse KNMI (Deutscher Wetterdienst) hanteert een waarschuwingssyteem voor bosbranden en onderscheidt vijf waarschuwingsfasen: bij fase 1 is het risico op bosbranden zeer gering, fase 5 staat voor zeer groot gevaar.
Alarm Eu
Informatie waarschuwingen Alarm EU
Er zijn twee soorten waarschuwingen voor extreem weer: voorwaarschuwingen en waarschuwingen. Voorwaarschuwingen worden tot 48 uur van te voren uitgegeven, als extreem weer in Europa waarschijnlijk is, maar zich voor wat de intensiteit, trekrichting of het moment van optreden nog veranderingen kunnen voordoen. Bij waarschuwingen is het optreden van het extreme weer waarvoor wordt gewaarschuwd min of meer zeker. Er zijn drie niveaus; het oranje niveau is gereserveerd voor situaties waarin de gevolgen van het verwachte, extreme weer relatief gezien het kleinst zijn. Het rode en violette waarschuwingsniveau zijn voor extreme weerssituaties waarvan de verwachte gevolgen groter en het grootst zijn in Europa.
Noodweer EU
Informatie waarschuwingen Noodweer
ESTOFEX publiceert dagelijks "Storm Forecasts". Deze bulletins, vergezeld van een kaart, gaan in op de bedreigingen van zware convectiestormen in Europa. De focus van de voorspellingen ligt op de dreiging voor hagel, zware windvlagen en.Daarnaast worden gebieden met bliksem gemarkeerd.
Om de omvang van de dreiging van hagel, hevige windvlagen, tornado's en overmatige neerslag te communiceren, gebruikt ESTOFEX dreigingsniveaus. Bedreigingsniveaus worden uitgegeven op basis van de geschatte kans op ernstig weer als gevolg van convectieve stormen. Een storm wordt als ernstig of extreem ernstig beschouwd wanneer deze gepaard gaat met een of meerdere verschijnselen die aan de onderstaande criteria voldoen