Absolute vochtigheid

Aboslute vochtigheid duidt aan hoeveel waterdamp er aanwezig is in een bepaalde hoeveelheid lucht. Dit wordt uitgedrukt in g/mᵌ.
De maximale absolute vochtigheid duidt aan hoeveel waterdamp er maximaal aanwezig kan zijn in een bepaalde hoeveelheid lucht bij een gegeven temperatuur en druk. Die maximale absolute hoeveelheid vocht die aanwezig kan zijn is dus afhankelijk van de heersende druk en temperatuur. Hoe hoger de temperatuur bijvoorbeeld, hoe meer damp lucht kan bevatten.

De relatieve vochtigheid geeft de verhouding aan tussen de absolute vochtigheid en de maximale absolute vochtigheid, uitgedrukt in procenten.