Aërosolen

Aërosolen zijn zwevende druppeltjes en stofjes in de atmosfeer. Net als vulkanisch stof kaatsen ze het zonlicht terug. Daardoor hebben ze een koelende werking. Op deze manier maskeren ze de gevolgen van het versterkte broeikaseffect.
Wolken en mist zijn voorbeelden van aërosolen, zij bestaan beide uit zeer kleine druppeltjes water in de lucht. Een voorbeeld van een aërosol die bestaat uit vaste deeltjes is rook. Een aërosol met vaste deeltjes kan ontstaan uit natuurlijke bronnen, zoals zand of zeezout, of door menselijke activiteiten , bijvoorbeeld roet.