Amateurmeteorologie

In ons land zijn honderden weeramateurs actief met meteorologische waarnemingen en andere weerkundige activiteiten zoals weerfotografie of weercomputers.

Veel weeramateurs, die het weer als hobby hebben, zijn in ons land aangesloten bij de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie (VWK). Het KNMI onderhoudt sinds de oprichting in 1854 nauwe banden met amateurs en maakt ook gebruik van hun gegevens. KNMI oprichter Buys Ballot zocht contact met weeramateurs voor doen van waarnemingen.

Het Netwerk Vrijwillige Waarnemers KNMI waar verschillende weeramateurs tegenwoordig bij aangesloten zijn bestaat uit een geselecteerde groep gebruikers die waarnemingen van (extremen) bijzondere weersverschijnselen kunnen melden. Deze meldingen zijn voor de meteorologen een aanvulling op de gegevens van het officiële meetnet van het KNMI en de Koninklijke Luchtmacht. Vooral bij extreme weersomstandigheden bieden ze extra informatie die nuttig kan zijn voor het afgeven van weerwaarschuwingen