Bolbliksem

Een bolbliksem kan optreden bij blikseminslag. Er zijn verschillende theorieën over het precieze ontstaan in omloop. Een wetenschappelijke verklaring voor een bolbliksem is er niet. Een bolbliksem doet zich alleen voor bij onweer, vooral als het onweer zwaar is en kan als een nachtkaars uitgaan, maar kan ook eindigen in een explosie.
Als de bliksem dichtbij inslaat blijft soms seconden lang een helder oplichtend object zichtbaar. Bolbliksems kunnen ook binnenhuis doordringen en schade veroorzaken.

De meeste waarnemingen zeggen iets over de afmeting, de baan en de kracht van de bolbliksem.
De grootte is vrij gering en ongeveer vergelijkbaar met de omvang van een tennisbal en zelden zo groot als een voetbal. Soms zweeft de bolbliksem door de straat maar het verschijnsel wordt vaak waargenomen langs bovengrondse hoogspanningskabels of een dakgoot.

Metingen of duidelijke foto’s bestaan niet van een bolbliksem.