Broeikaseffect

Broeikaseffect is het effect dat wereldwijd ontstaat ten gevolge van de aanwezigheid van broeikasgassen die door hun aardopwarmingsvermogen in de atmosfeer bijdragen aan het vermogen en het in stand houden van de evenwichtstemperatuur van de aarde.
Zonder het broeikaseffect en dus alleen verwarming van het aardoppervlak door zonlicht en aardwarmte zou de temperatuur op aarde gemiddeld – 18 graden Celsius zijn, nu is zij 15 graden Celsius.

Het effect is vernoemd naar de broeikas waar een glazen of plastic overkapping de uitstraling van warmte tegenhoudt en zo de temperatuur in de broeikas laat oplopen.
Het broeikaseffect is het opsluiten van hitte in de atmosfeer. De hitte wordt opgesloten door broeikasgassen zoals CO2 (koolstofdioxine en HO2 (waterdamp).
Deze gassen vormen een deken rondom onze planeet. Zonder deze deken zou er geen leven mogelijk zijn. Het beschermt ons onder andere tegen kou van het heelal.

Echter de mens is op grote schaal bezig om de samenstelling van de atmosfeer te veranderen, onder andere door verbranding, ontbossing en verkeer. Hierdoor komen er meer gassen waaronder koolzuur in de atmosfeer. Dat versterkt het broeikaseffect en leidt op den duur tot een warmer klimaat. Ook de hoeveelheid neerslag, wind en bewolking kunnen dan veranderen.

Het broeikasgas CO2 ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen. Dat gebeurt in huis bijvoorbeeld in de verwarmingsketel, in de auto en vliegtuigen, maar ook in de industrie en energiecentrales die elektriciteit opwekken.
Broeikasgassen HFK’s en PFK’s worden gebruikt in koelinstallaties, schoonmaakmiddelen, airconditionings, brandblusapparaten en productie van schuimplastics.
CFK’s worden gebruikt als drijfgas in spuitbussen en koelmiddel.

 Broeikaseffect