Condensatiekernen

Zeer fijn, in de lucht zwevend stofdeeltje (aërosol) waarop in vochtige koude lucht water zal condenseren, wat leidt tot vorming van wolken, nevel of mist.
Als condensatiekernen kunnen allerlei natuurlijke vaste stoffen dienen zoals klei- of zanddeeltjes, organische deeltjes van bijv. planten zoals pollen, zoutkristallen die door de wind van de oceanen worden meegevoerd.
Er zijn ook condensatiekernen van niet natuurlijke oorsprong zoals vaste deeltjes die ontstaan bij chemische processen, zoals roet. Ook slijtagematerialen van autobanden en remblokken geven kleine vaste deeltjes.
Ook door vuurwerk ontstaat er een hoge concentratie aan condensatiekernen, wat kan leiden tot zeer dichte mist.
De kleinste concentratiekernen worden samen ook wel fijnstof of aërosolen genoemd. Er zouden minder wolken zijn zonder deze zwevende minuscule stofdeeltjes.