Dampkring

De dampkring wordt ook atmosfeer genoemd. Dit is een gasvormig omhulsel van de aarde dat door de zwaartekracht aan de aarde wordt gebonden. Zonder dampkring zou er op aarde geen leven mogelijk zijn.

Het zonlicht wordt door de dampkring getemperd tegen schadelijke ultraviolette straling en wordt de energiebalans van de aarde in stand gehouden oftewel de dampkring houdt de aarde op een comfortabele temperatuur (ca. 15 graden).