Depressie

Een depressie of lagedrukgebied is een gebied die ontstaat in het grensgebied tussen twee verschillende luchtsoorten. De luchtdruk op zeeniveau is laag ten opzichte van de omgeving.
In het grensvlak van de beide luchtsoorten kan door veel oorzaken een golfvormige uitstulping ontstaan die verder kan uitgroeien tot een lagedrukgebied of tot een diepe stormdepressie.
Een depressie zou je kunnen voorstellen als een enorme atmosferische stofzuiger op zo’n 8 tot 10 km hoogte, die de lucht naar boven zuigt. De lucht stroomt spiraalsgewijs naar het centrum van lage druk toe.
Het symbool voor een lagedrukgebied is de letter L. Hiermee wordt op weerkaarten aangegeven waar een lagedrukgebied zich bevindt.
De L  geeft altijd de kern aan van een lagedrukgebied, waar de luchtdruk het laagst is.
Ook de fronten van een lagedrukgebied worden op de weerkaarten getoond, omdat dit slecht weer met zich meebrengt.

De luchtdruk rondom een depressie draait op het noordelijk halfrond altijd tegen de wijzers van de klok in en op het zuidelijk halfrond met de klok mee. Dit wordt de cyclonale circulatie genoemd (dit is een luchtstroming in dezelfde richting als de draairichting van de aarde). Dit komt door het corioliseffect ( dit is de verklaring voor de afbuiging van de baan van een voorwerp dat beweegt binnen een roterend systeem). Door de draaiing van de aarde sturen de corioliseffecten de winden om het centrum van de depressie heen, spiraalvormig naar het midden toe, waar de lucht verticaal omhoog ontwijkt.