Dooi

Er wordt van dooi gesproken als na een vorstperiode de temperatuur weer boven nul komt.
Het begrip wordt alleen gebruikt tot ongeveer één etmaal na het einde van de vorst.
Eventueel wordt de dag daarna nog gesproken van aanhoudende- of doorzettende dooi.
Naargelang de snelheid van de temperatuurstijging is het een langzame of snelle dooi.