Downburst

Een downburst is een sterke neerwaartse stroming onder een zware bui. Zodra de snel dalende lucht het aardoppervlak raakt moet ze horizontaal uitwijken, waarbij een verdere versnelling optreedt. Aan de grond uit zich dit in zware tot zeer zware windstoten, vaak in combinatie met intensieve neerslag.

Downbursts kunnen schade veroorzaken die vergelijkbaar is met die van een windhoos.

Het schadepatroon wijkt echter af. Bij een downburst is er vaak sprake van een omvangrijk gebied of breed gebied waarin gevelde bomen in min of meer één richting liggen.

Bij een windhoos betreft het meestal een smal, langgerekt spoor waarbij bomen door de draaibeweging in de hoos over korte afstand in verschillende richtingen geveld worden.

Downbursts komen in Nederland incidenteel voor, evenals windhozen.

Op 14 juni 2007 is Hoogeveen getroffen door een downburst.

Downburst schema