Droogte

                                                                                    Scheuren in de grond door grote droogte

Met droogte wordt in de meteorologie bedoeld dat er gedurende een langere  periode geen neerslag valt.
Droogte is eigenlijk lastig te definiëren. Periodes met droogte laten zich moeilijk vergelijken omdat het verloop van neerslag, van jaar tot jaar verschilt. Langdurige droogte komt in ons land weinig voor. Door de vele meren en de gestage aanvoer van water van de rivieren, leidt droogte hier zelden tot ernstige problemen.
Bij zonnig weer met wind en hoge temperaturen kan er veel vocht verdampen, waardoor het watertekort snel toeneemt. Ook de voorgeschiedenis is van belang: als het ook eerder in het jaar droog was, loopt het tekort op.
Het KNMI vermeldt op internet het neerslagtekort of neerslagoverschot, de hoeveel neerslag verminderd met verdamping. Uit vergelijking tussen verschillende plaatsen en met vroegere situaties kan globaal vastgesteld worden waar in ons land sprake is van droogte en hoe ernstig die is.

De hoeveelheden neerslag zijn grillig verdeeld, waardoor de droogte zich meestal beperkt tot een deel van het land of een deel van het jaar. Daardoor is het moeilijk om droogteperiodes in de historie te vergelijken.

In de landbouw wordt het watertekort aangevuld door kunstmatige beregening, wat dan weer gevolgen heeft voor het beschikbaarheid van water.

Droogte in China