Eb

Eb is een getijde (waterbeweging) waarbij het zeewater afloopt, in tegenstelling tot vloed waarbij het watervlak stijgt. Door de aantrekkingskracht van zon en maan gaat het zeewater regelmatig heen en weer.

Aan het einde van de eb periode is de waterstand minimaal. Dit heet laagwater of laagtij. Bij ondiep water kan de zeebodem tijdens laagwater droog komen te staan, waardoor de kuststrook, zoals het strand, breder kan worden. In de Waddenzee zorgen drooggevallen zandplaten bij laagwater ervoor dat men kan wadlopen.