Eclips

Een eclips of verduistering is de bedekking van een ster zonsverduisteringdoor een ander hemellichaam. Onder een eclips wordt meestal een zons- of maansverduistering verstaan.
Als de maan, zon en aarde precies op één lijn staan is de zon ( gezien vanaf een plek op aarde) door de maan bedekt en dus niet meer te zien. Een deel van de aarde is dan door de maan verduisterd. Er wordt dan gesproken over een zonsverduistering of zonne-eclips.
Als de aarde tussen de zon en de maan in staat en daardoor het zonlicht verhindert de maan te bereiken spreekt men van een maansverduistering of maaneclips. Vanaf de maan gezien bedekt de aarde immers de zon.

De laatste grote zonsverduistering, waarbij de zon vrijwel of geheel verduisterd wordt was in ons land het laatst op 11 augustus 1999. In 2081 is hier weer zo’n grote zonsverduistering te zien.
Gedeeltelijke zonsverduisteringen komen vaker voor. Tijdens totale zonsverduistering vindt door het wegvallen van de invallende zonnestraling wel een lichte temperatuursdaling plaats, wat invloed heeft op de luchtdruk waardoor de wind iets toeneemt, de eclipswind genaamd.