EUMETSAT

EUMETSAT is de Europese organisatie die verantwoordelijk is voor de opbouw, het beheer en het beschikbaar stellen van gegevens van de Europese meteorologische satellieten. De organisatie heeft zijn hoofdkantoor in de Duitse stad Damstadt en is geen organisatie van de Europese Gemeenschap.
EUMETSAT staat voor European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites.

KNMI vertegenwoordigt Nederland in de EUMETSAT Raad en is actief betrokken in diverse adviesgroepen.

De EUMETSAT werd in 1986 opgericht en nam het Meteosat programma van ESA over.
In 1991 begon het Meteosat Second Generation programma.
De Meteosat is de satelliet waarvan de dagelijkse waarnemingen te zien zijn in de diverse weerpresentaties op televisie.
In 1993 werd het EUMETSAT polar System Programma geïnitieerd voor satellieten in een polaire baan en vanaf 1999 kwamen er naast deelnemende landen ook samenwerkende landen.

Op dit moment telt EUMETSAT 27 deelnemende landen en 4 landen met een samenwerkingsovereenkomst.