Franklin, Benjamin

Wetenschapper Benjamin Franklin (1706-1790) heeft in 1752 Benjamin Franklin (1706-1790)de bliksemafleider uitgevonden.
Hij bewees, door zijn roemruchtige vliegerexperiment tijdens een onweersbui, dat bliksem een vorm van elektriciteit is en dat er positieve en negatieve lading bestaat.

Het is echter nog altijd omstreden of Franklin dit experiment werkelijk zelf heeft uitgevoerd. Bij moderne reconstructies is gebleken dat hij deze gevaarlijke proef dan bijna zeker niet overleefd zou hebben.

Mogelijk was de bliksemafleider al eerder uitgevonden, omdat de scheve toren van Nevjansk in Rusland naar verluidt er al 25 jaar eerder van was voorzien.