Galileo Galilei

De Italiaanse natuur- en wiskundige Galileo Galilei(1564-1642) De thermoscoopwordt algemeen gezien als de uitvinder van de thermometer. In 1593 bouwde hij de thermoscoop, een instrument met een lange rechte buis die van boven was afgesloten door een glazen bol. Het andere open uiteinde stond in een bak water. Hoe warmer het werd, hoe meer de lucht in de bol uitzette en hoe verder de waterkolom in de buis omlaag werd gedrukt. De thermoscoop is de voorloper van de thermometer.

De Alkmaarse natuurkundige Cornelis Drebbel maakte in 1612 een vergelijkbaar instrument, waardoor hij ook wel genoemd wordt als uitvinder van de thermometer. Dankzij Drebbel kreeg het instrument in ons land bekendheid.

Galileo Galilei is vooral bekend geworden als sterrenkundige. In 1609 richtte hij voor het eerst een telescoop op de sterrenhemel.
Dit historische moment was het begin van de moderne astronomie.