Geologie

Geologie of aardkunde is de wetenschap van de Aarde. Geologie behoort tot de aardwetenschappen.
Dit is de studie van de opbouw en samenstelling van de Aarde door de tijd heen.