Getij

Het getij(de) is de verticale waterbeweging van het zeewater die optreedt onder invloed van de zwaartekracht van de maan en in mindere mate de zon op de roterende aarde.

Dat leidt tot hoogwater (vloed) en laagwater (eb). De periode van hoog naar laagwater wordt vallend water of afgaand tij genoemd, van laag- naar hoogwater noemt men rijzend water of opkomend tij. Het tijdstip van hoog en laagwater is in elke kustplaats anders.

Doordat de watermassa niet gelijk verdeeld is over de aarde en de krachten die het getij veroorzaken niet overal gelijk van grootte, is het getij niet overal gelijk. Afhankelijk van de aanwezigheid van landmassa’s de waterdiepte, de vorm en de afmetingen van een waterlichaam en de afstand tot de evenaar, treedt er  2x maal daags getij op, een enkeldaags (1x daags) getij, een gemengd getij (dan is er bijna alle dagen een groot verschil tussen de hoogtes van de beide hoogwaters en die van de beide laagwaters. Op sommige dagen heeft het getij het karakter van een enkeldaags getij, maar over het algemeen zijn er twee hoogwaters per etmaal. De getij type komt voornamelijk voor in de Grote Oceaan) of helemaal geen getij. De werkelijke waterstand wordt daarnaast beïnvloed door weersomstandigheden zoals luchtdruk en wind.

Getij-maan-aarde