Gustnado

Gustnado’s zijn wervelachtige structuren die zich kunnen vormen aan de voor- of zijkant van een valwind (downburst). Ze duren enkele seconden tot hooguit enkele minuten en hebben een hoogte van een meter tot enkele tientallen meters en staan niet in contact met de wolkenbasis. Ze ontstaan uit wervels die zich vormen als de valwind in contact komt met het aardoppervlak. De koude lucht achter het windstotenfront (voorste begrenzing valwind/downburst) fungeert als een koufront. De koude lucht kruipt onder de warme lucht en creëert hierdoor verticale luchtbeweging. Echter de wisselwerking met de omgeving is zo turbulent dat er soms kleine wervels ontstaan die uiteindelijk gustnado’s kunnen veroorzaken als zo’n wervel voldoende snel draait/opspint.

Ontstaan van een gustnado