Halo

Algemene term voor optisch verschijnsel rond een scherper gedefinieerde bron, meestal de zon of de maan, die ontstaan door lichtbreking in ijskristallen, zoals die in cirrostratusbewolking voorkomen.
Het bekendste haloverschijnsel is de kleine kring rond zon of maan, die overigens duidelijk groter is dan de veel vaker voorkomende krans.
Kringen om de zon zijn allerminst zeldzaam, gemiddeld elke twee of drie dagen is er wel ergens in ons land zo’n kring te zien en elders in de wereld is dat niet anders.
Naast de kring kunnen allerlei vormen zichtbaar zijn zoals bogen in verschillende richtingen die raken aan de kring, lichtzuilen boven de zon en lichtvlekken aan weerszijde van de zon. Deze meestal prachtig gekleurde vlekken zijn geregeld te zien en worden bijzonnen genoemd.

Halo’s hebben een voorspellende betekenis: een kring om zon of maan is vaak een voorbode van een weersverslechtering.

Halo om de zon