Donder

Donder is het geluid dat tijdens onweer gehoord wordt door de ontlading van de bliksem. Donder wordt veroorzaakt doordat de lucht die direct grenst aan een bliksemschicht plotseling zeer sterk wordt verwarmd en daardoor zeer snel uitzet. Deze uitzetting veroorzaakt een geluidsgolf. Dit wordt door mensen ervaren als een opeenvolging van meerdere knallen (de donder).

Doordat de voortplantingssnelheid van licht en geluid zeer verschillend zijn, wordt de bliksemflits op grotere afstand eerder gezien dan dat de donder wordt gehoord.

Het geluid verplaatst zich met een snelheid van 340 meter per seconde. Is de donder drie seconde na het zien van een bliksemflits te horen dan is de onweersbui nog slecht 1 km verwijderd.

Donder als waarneming voor het optreden voor de sterkte van het onweer is echter geen betrouwbare maar. Sommige bliksems produceren meer geluid dan andere.