Inversie

Een inversie is een term uit de meteorologie die aangeeft dat de temperatuur in een laag van de atmosfeer een omgekeerd verloop heeft ten opzicht van de normale situatie. Normaal wordt het steeds kouder, hoe hoger men in de troposfeer (onderste 11 km van de atmosfeer) komt Bij inversie wordt het over een gedeelte van de hoogte steeds warmer. Bij een inversie ligt de warmere luchtlaag als een soort deksel op de koudere luchtlaag aan het oppervlak. Een inversie houdt de mist en kou gevangen in de onderste luchtlaag. Ook verontreiniging kan dan niet uit de onderste luchtlaag weg. Luchtvervuiling blijft door inversie in de winter boven de grotere Siberische en Noord Chinese steden hangen wat grote smogproblemen geeft.

Een inversie treedt in Nederland vaak ’s zomers op, bij windstil en onbewolkt weer gedurende de nacht. In dit geval komt dat doordat de bodem dan sterk afkoelt en de lucht hierboven warm is na een warme dag. In Azië koelt het land ’s winters sterk af, waardoor ook vaak een inversielaag kan ontstaan. In Siberië kan het op bergtoppen van 1500-2000 meter soms tot 20 graden warmer zijn dan in de dalen als daar een inversie laag blijft hangen. Luchtvervuiling blijft door inversie in de winter boven de grotere Siberische en Noord Chinese steden hangen wat grote smogproblemen geeft.

afbeelding van principe van inversie
Afbeelding van principe van inversie