Isobaar

Een isobaar is een lijn die punten met dezelfde luchtdruk verbindt. De allereerste synoptische weerkaarten(weerkaarten waarop met speciale tekens wordt aangegeven waar hoge of lage drukgebieden liggen, wat de luchtdruk is en waar de wind naartoe waait) werden tussen 1818 en 1826 getekend door Heinrich W. Brandes (1777-1834) van de Universiteit van Breslau (Polen).

Hij bracht de weergegevens in kaart die in de tweede helft van de 18e eeuw waren verzameld door de Societas Meteorologic Palatina. Hij stelde vast dat stormen steeds in de nabijheid van lagedrukgebieden voorkomen.

Op het Noordelijk halfrond geldt dat bij een lagedrukgebied de richting van de wind tegen de wijzers van de klok is met een afwijking naar het centrum van het lagedrukgebied toe. Bij een hogedrukgebied is de richting van de wind met de wijzers van de klok mee met een afwijking van het centrum van het hogedrukgebied naar buiten. Op het Zuidelijk halfrond zijn de draairichtingen precies om gekeerd.

voorbeeld isobarenkaart

 Voorbeeld isobarenkaart van Europa