Kelvin

Kelvin (1824-1709)De Kelvin (K) is de eenheid van de temperatuur, een van de zeven basiseenheden van het SI (Internationale Stelsel van Eenheden). De schaal is vernoemd naar Engelse wis- en natuurkundige William Thomson ( 1824-1907), die later in de adelstand werd verheven als Lord Kevin. Het absolute nulpunt (bij de laagste temperatuur die theoretisch bereikbaar is zijn alle moleculen tot stilstand gekomen) van  Kelvin is       - 273,15 graden. Kelvin ontwikkelde een temperatuurschaal die eenvoudig is om te rekenen door 273 graden op te tellen bij het aantal graden Celsius.
0 graden Celsius komt overeen met 273 graden Kelvin.