Koudegetal

De methode om winters te classificeren werd geïntroduceerd door de Duitse meteoroloog Gustav Hellmann (1854-1939). Het koudegetal, ook wel aanduid als het Hellmangetal (H) is een maat voor de koude in het tijdvak van 1 november tot en met 31 maart. Het wordt verkregen door over dit tijdvak alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt op te tellen, zodat uiteindelijk één (koude)getal wordt verkregen. Daarvan wordt het minteken weggelaten. Het voordeel is van deze methode is om de strengheid van een winter te bepalen boven simpelweg de gemiddelde temperatuur te nemen, dat een zeer zachte periode een zeer koude periode niet kan compenseren: als bijvoorbeeld de eerste helft van de winter zeer zacht is en de tweede helft zeer koud, zal het resultaat een gemiddelde temperatuur van normale waarde zijn.

Bovendien telt ook vorst in het voor- en naseizoen mee, dit in tegenstelling tot meteorologische winter die alleen betrekking heeft op de kalendermaanden december, januari en februari. Een eenmaal verkregen koudegetal is onherroepelijk.

Koudegetal Hellman (H) Classificatie
H>300 streng
H>160 zeer koud
H>100 koud
H<100 normaal
H<40 zacht
H<20 zeer zacht
H<10 buitengewoon zacht