Koufront

Een koufront is een overgangszone tussen twee luchtsoorten met verschillen in temperatuur. Bij de passage van een koufront stroomt relatief koudere lucht binnen. Koude lucht is zwaarder dan warme lucht. Hierdoor zal bij het frontvlak de koude lucht onder en de warme lucht boven komen liggen. De koude lucht schuift de warme lucht omhoog.

Op de weerkaart wordt een koufront aangegeven door middel van een dikke, zwarte of  blauwe lijn met  driehoekjes aan de kant waar het front heen beweegt. De lijn is meestal blauw gekleurd, omdat blauw een koele kleur is. Het passeren van een koufront gaat vergezeld van karakteristieke verschijnselen, zoals buien en de daarbij behorende stapelwolken, windvlagen, een draaiing van de wind tegen de richting in van de wijzers van de klok. De luchtdruk vertoont meestal een stijging.

Bij een koufront is het frontvlak veel steiler dan bij een warmtefront.
Op de hoogte waar de luchtvochtigheid 100 procent bereikt, condenseert het water op condensatiekernen. Zo ontstaan hoge buienwolken, waaruit zware buien en onweer kunnen ontstaan. Bovendien zal de laag warme en dus vochtige lucht, doordat ze omhoog geduwd wordt, zelf ook zover afkoelen, dat ook daarin water condenseert. Uiteindelijk kan uit de gegroeide cumuli veel regen vallen.

Koufronten gaan sneller dan de warmtefronten en halen ze dus in. Hierdoor ontaat conclussiefronten (front dat ontstaat waar een koufront een warmtefront elkaar raken doordat koufronten sneller gaan dan warmtefronten).

 

Weerkaart met blauwe lijnen  die een koufront aangeven

Blauwe lijn met driehoekjes geeft een koufront aan