Krimpende wind

Een wind die draait tegen de richting van de wijzer van de klok wordt een krimpend genoemd.
Meestal nadert dan een depressie met regen. De volksweerkunde kent tal van uitdrukkingen over wind:

Zuidwest regennest, wind in de nacht opgestaan brengt regen aan, wind in de nacht, regen in de gracht.

De benaming krimpende wind komt volgens het Instituut van Nederlandse Lexiocolgie in Leiden uit de zeilwereld. Een Frans woordenboek uit 1702 beschrijft wind die is geruimd als wind die blaast uit de richting waarnaar men het liefst zou willen varen. Het woordenboek der Nederlandse taal verklaart ruimen als “uit een voordeeliger hoek beginnen te waaien. Het oud-Nederlandse voordeeliger betekent gunstiger.

Mogelijk zijn de termen krimpen en ruimen (tegenovergestelde van krimpen) afkomstig uit de tijd van de grote zeilschepen die op het kompas voeren. De windroos kent een verdeling van 360 graden, waarbij 90 graden staat voor oostenwind, 180 graden zuidenwind, 270 graden westenwind en 360 graden noordenwind. Bij een krimpende wind (tegen de wijzers van de klok) neemt het aantal graden af. Een wind die krimpt van zuid naar oost draait van 180 naar 90 graden. Het aantal graden krimpt dus, terwijl dat bij ruimende wind (met de wijzers van de klok) juist toeneemt.