Luchtvochtigheid

Luchtvochtigheid is de hoeveelheid vocht in de lucht. Luchtvochtigheid wordt meestal uitgedrukt in de relatieve vochtigheid. Lucht kan slechts een beperkte hoeveelheid vocht bevatten en die hoeveelheid hangt af van de temperatuur. De relatieve vochtigheid geeft aan hoeveel waterdamp de lucht bij de heersende temperatuur bevat, dus hoe vochtig het is. Een waarde van 100% wijst op een maximale hoeveelheid waterdamp: de lucht is dan verzadigd. Bij een relatieve vochtigheid van 50% bevat de lucht bij de heersende temperatuur de helft van de maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp.

Zowel een te vochtige als te droge atmosfeer wordt bij bepaalde temperaturen als onaangenaam ervaren. Uit de weerberichten bekende begrippen als drukkend, kil, guur en waterkoud hebben te maken met een zeer hoge luchtvochtigheid.

Bij schraal weer bevat de lucht weinig waterdamp en is de relatieve vochtigheid heel laag.

De relatieve vochtigheid wordt gemeten met een hygrometer.