Meetboei

Argo float (meetboei)Wereldwijd beschikt de meteorologische gemeenschap vandaag de dag over ongeveer 3300 operationele Argo floats. Dit zijn automatische meetboeien op zee die dagelijks een schat aan gegevens opleveren. Ze meten o.a. systematisch temperatuur en zoutgehalte. De meetinstrumenten zweven in de oceaan tussen de 2000 meter diepte en het oppervlakte van het water. Ze vormen een belangrijk deel van het systeem om uiteindelijk de oceaan zo goed mogelijk te observeren. Op basis van de gegevens, die via satellieten worden ontvangen, kunnen de verwachtingen van het “oceaanweer” worden gemaakt. Bovendien kunnen vroegtijdig veranderingen in de oceaan worden gemeten die tot klimaatveranderingen leiden. Het KNMI heeft ook de beschikking over meetboeien die verticaal in zee kijken, om het inwendige van de oceaan te onderzoeken.

Dankzij deze metingen van de Argo floats kunnen de schattingen en voorspellingen van de zeespiegelstijging door warmte uitzetting worden verbeterd. De meetboeien spelen ook een rol in de verbetering van de seizoensvoorspellingen en bieden nieuwe inzichten over het ontstaan van tropische orkanen (hurricans, tropische cyclonen).

De metingen van de meetboeien zijn met name voor klimaatonderzoek van belang, maar ook voor praktische oplossingen zoals het opsporen van olievlekken en voor de visserij.

Meer dan dertig landen waaronder de Europese Unie en ook Nederland levert een bijdrage aan het waarneemnetwerk van de 3300 Argo floats.

Werking van argo floats (meetboeien)