Mesosfeer

De mesosfeer is de luchtlaag van de dampkring die zich bevindt tussen de stratosfeer en de thermosfeer.
De mesosfeer begint op een hoogte van 50 kilometer en reikt tot 80 à 85 kilometer. In de mesosfeer daalt de temperatuur met de hoogte, dit in tegenstelling tot de stratosfeer waar de temperatuur toeneemt met de hoogte. Het punt met de hoogste temperatuur is dan ook de scheidslijn tussen de twee lagen. De oorzaak voor dit temperatuursverloop is te vinden in de ozonconcentratie die dichter bij de stratosfeer hoger wordt. Ozon absorbeert straling en meer ozon geeft dus een hogere temperatuur.
De temperatuur neemt in de mesosfeer af tot rond de -100 ˚c bij een hoogte van ongeveer 80 kilometer.
In de mesofeer komen de lichtende nachtwolken ( dit zijn de hoogste wolken in de atmosfeer) voor.