Meteosat satelliet

Meteosat satellietDe Meteosat is een Europese weersatelliet van de satellietorganisatie EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorlogical Satellites) in samenwerking met ESA (Eruopean Space Agency. ESA ontwikkelt en bouwt de satellieten en de instrumenten aan boord.  De Europese satellietorganisatie EUMETSAT in Darmstadt (Duitsland) samenwerkingsverband van 26 Europese landen voor het ontwikkelen en exploiteren van weersatellieten dat in 1986 werd opgericht. Het KMNI vertegenwoordigt Nederland in de EUMETSAT-Raad en is actief betrokken in diverse adviesgroepen.       
De Meteosat is een geostationaire satelliet die rondjes draait op ca.35.800 kilometer hoogte en boven een vast punt op de aarde. In dit geval boven de evenaar.

Inmiddels zijn er verschillende Meteosat satellieten in omloop. In 1977 lanceerde ESA Meteosat-1, de eerste Europese meteorologische satelliet. De Meteosat satellieten zijn satellieten die om het half uur een nieuw beeld van een bepaald deel van de aarde leveren. Deze beelden worden vooral gebruikt voor weersvoorspellingen en voor het volgen van de evolutie van vorming en verplaatsing van wolken. De Meteosat-7 die in 1997 werd gelanceerd, was de laatste satelliet van de reeks First Generation.

De eerste Meteosat Second Generation werd in 2002 gelanceerd en werd Meteosat Second Generation-1genoemd. Later werd dit veranderd in Meteosat-8. De Meteosat-9 werd in 2005 gelanceerd. Voor 2012 en 2014 staan nog twee lanceringen gepland.

De Meteosat MSG  (Meteosat Second Generation) levert veel gedetailleerder informatie dan zijn voorgangers. De satelliet maakt ieder kwartier een opname van de hele aardbol.

Nederland gaat definitief deelnemen aan het Europese programma voor een nieuwe generatie weersatelliet, Meteosat Third Generation genaamd. Deze nieuwe serie weersatelliet moet in 2018 operationeel worden en zeker 25 jaar dienst doen als opvolger van Meteosat Second Generation.