Millibar

De millibar (mbar) is een oude eenheid van luchtdruk, de kracht waarmee de lucht op het aardoppervlak drukt. Het Internationale Systeem van Eenheden (SI) schrijft tegenwoordig de Pascal voor als eenheid van druk.
De hectoPascal (hPa) is precies gelijk aan de millibar, 1000 millibar is dus hetzelfde als 1000 hPa. Voor zover al gebruik werd gemaakt van de millibar verandert er dus niets aan de getallen, maar alleen aan de naam van de eenheid waarin de druk wordt aangegeven.