Nevel

Verminderd zicht van meer dan 1 km, ten gevolge van microscopisch kleine waterdruppeltjes in vochtige lucht.