NOAA satelliet

 

NOAA-17 satellietNOAA (North Oceanographic and Atmospheric Administration is de in de Verenigde Statten de instantie die zich bezig houdt met meteorologie en oceanografie en exploiteert de NOAA satellieten. Het is een agentschap van de federale overheid. Deze organisatie is als zodanig te vergelijken met het Nederlandse KNMI en het Belgische KMI. De NOAA beschikt echter over veel meer middelen en heeft bijvoorbeeld haar eigen netwerk van weersatellieten.
De NOAA is op 3 oktober 1970 opgericht, nadat de Amerikaanse president Richard Nixon had voorgesteld een nieuwe organisatie in het leven te roepen voor een betere bescherming van bezittingen tegen natuurgeweld, voor een beter begrip van het milieu en voor de exploratie en ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen op zee.

De NOAA satellieten zijn polaire satellieten en cirkelen op een hoogte van ongeveer 800 kilometer boven de aarde. In het algemeen observeert elke polaire satelliet de hele planeet 2 keer in een tijdsbestek van 24 uur. Hoewel primair ontworpen voor monitoring van het weer, zijn ze zeer geschikt voor gedetailleerde observatie van land- en zeeoppervlakken. Het KNMI levert een aantal beeldproducten op basis van gegevens van de NOAA, zoals temperatuur en verontreiniging in de Noordzee en de Europese kustwateren, ijsbedekking en vegetatie.