Ultraviolet zonlicht (UV)

De zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling (UV) in het zonlicht die de aarde bereikt.
Naast het zichtbare licht straalt de zon ook ultraviolet licht uit. Dat licht kunnen we niet zien, maar wel voelen. Door veel UV kan de huid rood kleuren of verbranden.
De hoeveelheid UV-zonlicht die de aarde bereikt hangt vooral af van de zonshoogte. ’s Zomers als de zon veel hoger staat dan ’s winters, is het UV licht zeker tien keer zo sterk. In de zomer bereikt de zon het hoogste punt om ongeveer half twee ’s middags. Gemiddeld is dan de hoeveelheid UV zonlicht het grootst.
Op een koele zonnige dag kan de zonkracht even sterk of sterker zijn dan op een warme dag. Wel is de hoeveelheid UV afhankelijk van wolken, vocht of stof in de atmosfeer en van de hoeveelheid ozon. De ozonlaag op grote hoogte in de atmosfeer beschermt het aardoppervlak tegen UV.
De hoeveelheid ultraviolette straling wordt uitgedrukt in de zonkracht, een index die in Nederland kan variëren van 0 (wanneer er geen UV-straling is) tot 10 (voor de maximale hoeveelheid UV zonlicht). In landen dichter bij de evenaar en in de bergen kan de zonkracht een waarde van 15 of hoger halen. Bij een lage zonkracht verbrandt de huid minder snel dan bij een hoge zonkracht.

 

 UV index