Vloedgolf

Orkanen, tropische cyclonen, tyfonen en aardbevingen kunnen aanleiding geven tot een zeer hoge en snel voortlopende golven. Als een aardbeving de oorzaak is spreekt men van een tsunami.
Vloedgolven door stormen kunnen een hoogte bereiken van 6 tot 13 meter en in ondiep water en inhammen kan een tsunami uitgroeien tot tientallen meters hoogte.
Vloedgolven eisen meestal veel slachtoffers. Vooral in Bangladesh waar een vloedgolf ver het land in kan dringen en mogelijkheden om de bevolking te waarschuwen of evacueren beperkt zijn.

In Nederland is het in de nacht van 31 januari op 1 februari  1953 ook mis gegaan in een groot deel van Zeeland en een deel van Zuid-Holland en het westen van Brabant. Tijdens een  zware storm in combinatie met springtij werden de golven zo hard opgestuwd dat er een vloedgolf ontstond. De dijken waren niet sterk genoeg en braken door. Er verdronken meer dan 1800 mensen.