Vorst aan de grond

Als de temperatuur op 10 cm hoogte onder het vriespunt Vorst aan de gronddaalt dan spreken we over vorst aan de grond of nachtvorst.
Bij vorst aan de grond bevriest de waterdamp. De bevroren druppeltjes zijn als een witte aanslag (rijp) te zien op het gras, lage struiken of ruiten van de auto’s.
Of het vlak bij de grond gaat vriezen, hangt behalve van de weersomstandigheden af van verschillende factoren. Voor de wind beschutte plaatsen zijn er in het algemeen het gevoeligst voor, maar ook van belang zijn bodemgesteldheid, begroeiing en hoogteverschillen.

  • Droge grond is gevoeliger voor nachtvorst dan natte grond, omdat in het water veel warmte is opgeslagen.
  • Losse grond geleidt warmte slecht, zodat als er nachtvorst wordt er beter niet geschoffeld kan worden.
  • Veengrond is gevoeliger voor nachtvorst dan kleigrond.

Voor de land bouw en tuinbouw is het zeer belangrijk te weten of de temperatuur bij het aardoppervlak onder nul kan komen. Door tijdig maatregelen te nemen, zoals beregening, kan veel schade aan gewassen worden voorkomen. Vooral voor gewassen die net in bloei staan.