Warmtegetal

Het warmtegetal is een maat voor de zomerwarmte tussen april en oktober. Voor de berekening van het warmtegetal worden de dagelijkse waarden boven 18 graden van de etmaalgemiddelde temperatuur in De Bilt opgeteld. Een dag met gemiddeld over 24 uur een temperatuur van 20,2 graden draagt dus 2,2 graden bij aan het warmte getal. Bedraagt het etmaalgemiddelde 18,0 graden of lager dan levert die dag dus geen bijdrage aan het warmte getal. Zo komen we dus uiteindelijk tot een totale som die het mogelijk maakt de warmte in het jaar te classificeren.
Het wordt onder andere door het KNMI gebruikt om de zomers beter met elkaar te kunnen vergelijken. Het warmtegetal geeft alleen een indruk van de warmte in het zomerhalfjaar. Een relatief hoge score zegt niets over bijvoorbeeld neerslag of zon en kan ook bereikt worden in een verregende zomer.

In de tabel van alle warmtegetallen sinds 1901 staat de zomer van 1947 aan top met een warmtegetal van 221,3 en de laagste score staat op naam van de zomer van 1965 met slecht 3,9 als warmtegetal.

Het warmtegetal voor de zomer is de tegenhanger van het koudegetal dat voor de winter gebruikt wordt en dat van alle dagen met een etmaalgemiddelde onder nul de negatieve waarde van de temperatuur sommeert.

 Top 10 warmtegetallen sinds 1901 in De Bilt

# JAAR WARMTEGETAL
1 1947 221.3
2 2006 201.3
3 1995 169.7
4 1976 163.8
5 1994 147.9
6 1911 135.0
7 1983 133.9
8 2003 133.4
9 1969 115.4
10 1997 115.4