Waterdamp

Waterdamp is water in de gasfase. In de scheikunde wordt waterdamp aangeduid met  H2O(g). Als er veel waterdamp in de atmosfeer zit is het zicht minder goed en ishet bij warm weer drukkend warm of benauwd. De hoeveelheid vocht in de atmosfeer wordt aangegeven door middel van de relatieve vochtigheid.

Waterdamp is een belangrijk broeikasgas, omdat water in overvloed aanwezig is op aarde en dus in relatief grote hoeveelheden voorkomt in de atmosfeer. Ongeveer tweederde van het broeikaseffect komt op naam van waterdamp. Veranderingen in de waterdampconcentratie worden bepaald door de andere factoren die de atmosfeer opwarmen of afkoelen. Door de korte verblijftijd in de atmosfeer past het waterdampgehalte zich snel aan wanneer de temperatuur verandert.
Waterdamp in de atmosfeer leidt tot een hoger wereldgemiddelde temperatuur. Het is een veel sterkere broeikasgas dan CO₂. Zonder waterdamp zou het een graad of 20 kouder zijn en zonder Co₂ een graad of 7.
Waterdamp versterkt de opwarming die wordt veroorzaakt door andere broeikasgassen. De mens heeft geen invloed op de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer.