Weer

Het weer is de toestand van de atmosfeer op een bepaalde plaats en op een bepaald moment.
Het is dus een momentopname van weerbepalende factoren zoals luchtdruk, temperatuur, luchtvochtigheid, soort bewolking, bedekkingsgraad, neerslag, wind en zicht. De weersgesteldheid is minder gebonden aan plaats en tijd en heeft betrekking op het weertype: guur, schraal, waterkoud, zacht lenteweer enz.
Het klimaat is de gemiddelde weersgesteldheid over een langere periode in een bepaald gebied. Afgezien van fenomenen als straalstoom speelt het weer zich voornamelijk af in de troposfeer.

Men kan tot op zekere hoogte het weer voorspellen. Dit gebeurt tegenwoordig aan de hand van modelberekeningen in grote computers. De voorspelling resulteert in een weersverwachting, weergegeven in de weersvooruitzichten of een weerbericht.
Weer kan echter ook een hobby zijn voor weeramateurs.