Noorderlicht (poollicht)

Het noorderlicht, ook wel poollicht genoemd, is een lichtverschijnsel in de aardatmosfeer dat bij duisternis kan worden waargenomen. Het noorderlicht hangt samen met grote activiteit op de zon. Het meestal kleurrijke lichtspel ontstaat wanneer geladen deeltjes die vrijkomen bij uitbarstingen op de zon, de aardse dampkring binnendringen. De zonnevlekken (dit zijn relatief donkere vlekken op het oppervlak van de zon) waar vaak zonne-uitbarstingen plaatsvinden, moeten wel recht op de aarde gericht zijn. Alleen dan kunnen de vrijgekomen deeltjes in de buurt van de Noord- en Zuidpool de aardse atmosfeer binnendringen en kunnen ze  noorderlicht  veroorzaken.

Als het noorderlicht zich voordoet zien we vaak een lichte gloed of is het licht zichtbaar als bewegende bogen, stralenbundels of gordijnen van licht en heel zelden is het zelfs vlammend. Soms staat aan de noordelijke horizon een boog waaruit de lichtstralen als zoeklichten omhoog schieten.

De kans op noorderlicht is het grootst in jaren met grote activiteit op het oppervlak van de zon. Om de elf jaar maakt de zon zo’n actieve periode door ( het laatst in 2011), wat zich uit in groter aantal zonnevlekken.

In Nederland wordt jaarlijks gemiddeld ongeveer zeven dagen poollicht waargenomen, het vaakst in jaren met veel zonneactiviteit.

Noorderlicht in Noorwegen
Het Noorderlicht in Noorwegen