Occlusiefront

Een occlusiefront is een front dat ontstaat waar een koufront en warmtefront elkaar raken doordat koufronten sneller gaan dan warmtefronten. Een occlusiefront begint waar een koufront op een warmtefront botst en eindigt in gebieden met de laagste luchtdruk in de omgeving, in de kern van de depressie. De lucht rondom een depressie draait op het noordelijk halfrond altijd tegen de wijzers van de klok in. De plek waar het koufront het warmtefront inhaalt heet occlusiepunt. In dit gebied valt de meeste regen.

Er zijn twee soorten occlusiefronten: een koufront dat een warmtefront inhaalt of een koufront dat een warmer koufront inhaalt.

Op weerkaarten wordt een occlusiefront getekend als een dikke paarse lijn met afwisselend warmtefronttekens (halve cirkeltjes) en koudefronttekens (driehoekjes). De tekens geven bovendien de verplaatsingsrichting van het front aan. De lijn wordt paars gekleurd omdat paars een mengsel is van blauw en rood, de respectieve kleuren van het koude- en warmtefront. Deze lijn begint waar het koudefront en warmtefront samenkomen en eindigt in de kern van de depressie.

 

                                                            Rode lijn met halve bollen is een warmtefront
                                                            Blauwe lijn met driekhoekjes is een koufront
                                                            Paarse lijn met halve bollen en driekhoekjes is een  occlussiefront
                                                            Witte lijnen zijn een op een hoping van lucht