Onbewolkt

Onbewolkt betekent dat er geen of vrijwel geen wolken aan de hemel zichtbaar zijn, een strakblauwe hemel dus. Het licht van de zon is wit, maar toch is een onbewolkte hemel blauw, Het witte zonlicht is ook niet puur wit: het is samengesteld uit verschillende kleuren met uiteenlopende golflengten. In volgorde van afnemende golflengte zijn dat: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Luchtmoleculen verstrooien alleen licht met korte golflengten. Daarom zien we tegen de zwarte achtergrond van de wereldruimte alleen blauw, de blauwe lucht dus. Hoe droger en schoner de lucht, hoe blauwer de kleur.

Weerkundigen drukken de bedekkingsgraad uit in achtsten: onbewolkt is dus 0/8 bewolking, bij 1/8 bewolking wordt gesproken van vrijwel onbewolkt. Bewolking wordt gemeten door automatische weerstations. De wolkenhoogtemeter van het automatisch weerstation kijkt recht omhoog en “ziet”dus wat zicht recht boven het instrument bevindt. In weerrapporten op teletekst en internet, die gebaseerd zijn op automatische waarnemingen, wordt een hemel waarin binnen de reikwijdte van de wolkenhoogtemeter geen of vrijwel geen wolken zichtbaar zijn aangegeven als onbewolkt. Dunne sluierwolken waar de zon doorheen schijnt worden als lichtbewolkt gerapporteerd, ook al bedekken ze de hele hemel.