Ozon

Ozon is een gas dat van nature in de lucht voorkomt. Er is heel weinig ozon. Ongeveer één op een miljoen luchtdeeltjes is een ozondeeltje. Ozon is een vorm van zuurstof. Het kan (ondermeer) ontstaan door de inwerking van ultraviolet zonlicht op zuurstof. Het meeste ozon bevindt zich in de ozonlaag. Hier maakt ozon zich nuttig door het ultraviolette zonlicht (gedeeltelijk) tegen te houden. Een klein deel van het ozon bevindt zich in de lagere luchtlagen. Hier is het ozon een broeikasgas. Ook het chemisch erg(re)actief en speelt een rol bij het opruimen van allerlei verontreinigingen. Een laag lucht met veel ozon vlak bij de grond wordt ook wel een (zomer-) smoglaag genoemd.