Polair

Polair betekent afkomstig uit de poolstreken, maar de lucht komt niet rechtstreeks van de pool vandaan. Het brongebied van polair lucht ligt op de gematigde breedten, tussen de 40e breedtegraad en de poolcirkel. Onderscheid wordt gemaakt tussen continentaal polaire lucht (cPL), droge vrieslucht uit Rusland en Siberië en maritiem polaire lucht (mPL) die ons land bereikt vanaf de Atlantische Oceaan. Die lucht is vochtig met vrij normale tot iets boven normale temperaturen als het brongebied van de lucht zuidelijk van ons ligt.