Polaire (satelliet) baan

Een polaire satellietbaan is een omloopbaan waarbij een satelliet over of bijna over beide polen passeert. Meestal gaat het hier om een planeet zoals de Aarde, maar een dergelijke baan kan ook om de zon beschreven worden.
Polaire satellietbanen worden gewoonlijk gebruikt voor het in kaart brengen van oppervlakken, als weersatelliet of voor verkenningsdoeleinden.
Het nadeel van een dergelijke baan is dat geen punt gedurende langere tijd in beeld gehouden kan worden.

Banen van polaire satellieten

Banen van polaire satellieten