Psychrometer

Een psychrometer is een instrument waarmee de vochtigheid van de lucht wordt gemeten. Een psychrometer bestaat uit twee thermometers, waarvan het vloeistofreservoir van één van de thermometers met een vochtig lapje of kousje nat wordt gehouden.
De natte bolthermometer wijst meestal lager aan dan de droge thermometer, omat het water van het kousje verdampt. De hiervoor benodigde warmte is een maat voor de vochtigheidsgraad. Hoe droger de lucht hoe groter het temperatuurverschil tussen de natte en de droge thermometer. Uit een tabel of grafiek kan op grond van de gemeten temperatuurverschillen de vochtigheid worden afgelezen.

Psychrometer