Ruige rijp

Ruige rijp, ook aanvriezende mist, bevriezende mist of uitvriezende mist genoemd, is een vast vorm van neerslag, die wordt gevormd uit onderkoelde waterdruppels van lichte mist of direct uit de lucht hangende waterdamp, door rijping. Hiervoor is een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid vereist van meer dan 90 procent en een luchttemperatuur lager dan min 8 graden Celsius.
De ontstane warmte wordt daarbij door convectie afgegeven aan de omringende lucht. Daardoor wordt door wind het ontstaan van ruige rijp bevorderd, zij het dat deze niet te zwaar mag zijn, daar dan de fragiele ruige rijpstructuren worden beschadigd.

Tegen de windrichting in ontstaan hierbij naaldvormige ijskristallen die zeskantige dendrieten (dit is de geaardheid van een kristal, waarbij het kristal een vertakte groei vertoont) vormen, die een redelijke grote omvang en bizarre vormen kunnen aannemen en daarbij meestal slechts langzaam groeien. Ruige rijp groeit tegen de wind in daar de lucht die van loefzijde komt aanwaaien en hogere luchtvochtigheidsgraad bezit dan de lucht aan de lijzijde.
Ruige rijp treedt in vergelijking met rijp zeer zelden op en wordt vaak verward met rijp of harde rijm.

Ruige rijp